[ensembl-dev] ensembl db functionality

Honysová, Barbora Barbora.Honysova at gennet.cz
Wed Apr 15 08:40:38 BST 2020


Hello Developers,


I would like to ask about the functionality of ensembl databases server, as I have realized yesterday it was not possible to run a VEP tool (command line) connected to your databases. Is it caused by the moving of all staff or is there any other cause? And do you know when it will be available again? Otherwise I would have to build our own annotation server to provide analyses in time.

Thank you and best regards.


Bara
Ing. Barbora Honysová

Odborný VŠ pracovník - bioinformatik

GENNET, s.r.o.Kostelní 9, 170 00 Praha 7
Tel: +420 222 313 000

www.gennet.cz<http://www.gennet.cz>[cid:image518843.GIF at 5f46c808.4ca6d52a]Where excellence meets hope

Tento e-mail včetně jeho případných příloh je určen výlučně pro adresáta uvedeného v záhlaví e-mailové zprávy. Disclaimer je k nahlédnutí zde<http://www.gennet.cz/disclaimer/> GENNET s.r.o. je českou společností registrovanou pod IČ 27080234 se sídlem Kostelní 9, Praha 7.

This email communication including any attachments is intended solely for the user of the email address to which it was addressed. Please click here<http://www.gennet.cz/disclaimer/><http://www.gennet.cz/disclaimer.html> to see our disclaimer. GENNET is a Czech limited liability company (VAT ID CZ699004108). Its registered office is at Kostelni 9, Prague, Czech Republic.

Před vytištěním této zprávy vezměte v úvahu životní prostředí / Please don't print this email unless you really need to.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mail.ensembl.org/pipermail/dev_ensembl.org/attachments/20200415/dffc35c4/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image518843.GIF
Type: image/gif
Size: 2396 bytes
Desc: image518843.GIF
URL: <http://mail.ensembl.org/pipermail/dev_ensembl.org/attachments/20200415/dffc35c4/attachment.gif>


More information about the Dev mailing list